{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

STUDIO M' | 使用微波爐加熱時的注意事項

STUDIO M'的使用基準判別為,將器皿放於700W的微波爐4分鐘,並在加熱過程中及加熱後目視確認器皿是否有破損、裂痕狀況,若無異常即可用於微波爐。

要特別說明的是,陶磁器為不耐過大溫差的素材,例如盛裝含有油份的食品(例如:巧克力等等)並用微波爐過度加熱,器皿與食品接觸的部分與其他部分會產生過大的溫差,可能會導致器皿破損。

 

♦ 放入微波爐前,請將器皿表面的水氣擦拭乾淨。

♦ 器皿從微波爐拿出後仍在溫熱狀態時,請勿泡水或放置於冷涼的流理台上。另外也請避免將冷凍食品直接放入器皿中直接加熱,或是將盛裝食物並冷藏在冰箱中的器皿從冰箱中拿出後,直接放入微波爐使用。溫度變化過大,可能會導致器皿產生裂痕或破損。

♦ 請不要以超出測試範圍(微波爐 700W/4分鐘)的狀態加熱,因目前尚無法預測是否會造成器皿的破損及異常,敬請留意。